Vi leder efter modige unge – er det dig ?

Mangler du værktøjer til kreativ research og projektledelse? Kan du koble teori med praksis? Vil du udfordre dig selv på kritisk tænkning og

anvende innovationsværktøjer på reelle udfordringer til værdiskabende forandring for virksomheder og organisationer?

Vil du være en del af et stort, drivkraftigt netværk, hvor unge i fællesskab handler, skaber værdi og gør en forskel for andre og sætter projekter i søen? Og har du mod på at udfordre dig selv?

Vi leder efter modige unge, som vil være med til at forandre og sætte skub i ting!

Nu har du muligheden for at søge om at komme med på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre med start i oktober 2016!

Copenhagen Innovation & Entrepreneurship Centre (CIEC) – hvad er det ?

CIEC er et talentudviklingsprogram med fokus på innovation og entreprenørskab, der strækker sig over et år (fra oktober 2016 til juni 2017). Du kommer til at møde en masse unge (i skoleåret ‘15/’16 var der 130 unge med fra 31 forskellige gymnasier i Region Hovedstaden), du får et stærkt netværk og det forventes, at du har mod på at samarbejde med andre.

I løbet af forløbet samles vi ni gange (ca. to dage månedligt) i tidsrummet 8.30-16.00. Når du er på CIEC, får du godskrevet fravær på dit gymnasium, og vi stiller et krav om, at du deltager til syv ud af ni samlinger for at få dit diplom, når året er omme. Diplomet, du får ved årets afslutning – hvis du ellers har overholdt fraværsreglerne – kan du bruge aktivt i job- og praktiksøgning, når du søger ind på en videregående uddannelse el. lign.

I løbet af året arbejder alle elever med at starte et projekt selv – Student Project – der bliver en slags forudsætning for at bestå forløbet. Student Project præsenteres ved udgangen af året og bedømmes af et hold eksterne med iværksætter- og projektledererfaring, som giver feedback og vurderer, om forløbet er bestået/ikke-bestået. Til præsentationsrunden af Student Projects inviterer vi desuden rektorer, talentkoordinatorer, venner af huset mm.

På CIEC er der mange forskellige elever samlet, som drømmer om vidt forskellige ting. Nogle elever søger om optagelse, fordi de går med en drøm om at blive iværksætter, men mangler redskaber, viden og netværk. Nogle vil gerne lære metoder til innovation, fordi de ved, at det skal de bruge, lige meget hvilket  job de skal bestride i fremtiden.

Andre igen ønsker at udfordre sig selv på kreative evner og ønsker et tilbud, der adskiller sig fra dagligdagsskolegang, fordi de bliver motiveret af at projektbaseret arbejde. Og endelig er der dem, som drives af at arbejde med virkelige udfordringer, og som lærer bedst ved at koble
teori med praksis. Der er med andre ord mange elevtyper, men fællesnævneren for dem alle er, at de har DRIVE.