Undervisningsform

Posted · Add Comment

Uddannelse Undervisningsform 600x350Praksis- og anvendelsesorienteret undervisning

Omdrejningspunktet for al undervisning på CIEC er, at den er praksisorienteret og virkelighedsnær. Derfor har vi et tæt samarbejde med det danske erhvervsliv, offentlige og private virksomheder, iværksættervirksomheder, samt med videregående uddannelsesinstitutioner og det øvrige uddannelsessystem.

Til hver undervisning henter vi som udgangspunkt altid en ekstern samarbejdspartner ind. Det kan være en samarbejdspartner i form af en oplægsholder, en facilitator, en underviser og/eller en opdragsgiver.

På CIEC udfordres eleverne i at koble teori med praksis. Praksiserfaringen vægtes højt, og eleverne udfordres konstant på kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i komplekse forløb og samarbejder, hvor de hurtigt skal identificere problemstillinger, generere selvstændige og nye løsningsforslag, navigere under informationstæthed, overskue metodevalg, indgå i komplekse arbejdsforhold og afslutningsvis – enkelt eller gruppevis – føre idéer og løsningsforslag ud i livet.

Innovative kompetencer

PÅ CIEC tilstræber vi at integrere praksis på nye faglige måder i målrettede undervisningsforløb. Gennem praksisorienteret hands-on undervisning – og med udgangspunkt i noget af den førende forskning inden for det innovationsdidaktiske område – ønsker CIEC at opøve følgende centrale dimensioner i elevens innovations- og entreprenørskabskompetence:

  • Kreative kompetencer
  • Samarbejdskompetencer
  • Navigationskompetencer
  • Handlekompetencer
  • Formidlingskompetencer

(Kilde: Jan Alexis, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet)

 Motivationsdrevet undervisning

Innovation og entreprenørskab er ikke nødvendigvis for alle. På CIEC er motivationen for at skabe noget, der har værdi for andre, en drivende kræft for alt arbejde. Derfor stiller vi krav til vores elevers engagement og hjælper dem til gengæld med at bringe deres meget forskellige motivationer i spil.

Vi lægger stor vægt på sammenspillet mellem skolefagligheder, ikke-skolefaglige interesser og de innovative kompetencer.

Identitetsskabende forløb og iterativ planlægning

Innovationsfeltet er i bevægelse. Det er vi også. Derfor følger vi trends og aktuelle samfundsudfordringer, skaber en tidssvarende undervisningsplan og drysser aktuelt tryllestøv og skæve nørderier ud over året i form af frivillige workshops.

På de frivillige workshops, der afvikles som et ekstracurriculært tilbud i aftentimerne, har eleverne mulighed for at dyrke særlige interesser, egne projekter og for at sparre med innovationseksperter, iværksættere, mentorer med flere, som hentes ind alt afhængig af emnet for den pågældende workshop.