Talentudvikling i innovation og entreprenørskab for elever fra ungdomsuddannelser og folkeskoler.

Vi kalder forløbene for elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser på CIEC for talentudvikling. Talentudvikling betyder, at vi arbejder målrettet med at udfordre, ruste og dygtiggøre elever i at tænke og agere kreativt, innovativt og entreprenørielt. Men talent er i vores optik meget mere end et 12-tal, og derfor arbejder vi på at pirre elevernes nysgerrighed og udfordre dem til at tænke på nye måder ved at introducere dem til forskellige fag, brancher, teorier og metoder.