Social Innovation

Posted · Add Comment

Social inno2

Blok 7: Social Innovation og Byudvikling

Ekstern eksperter: Spektrum Arkitekter v. Joan Maria Raun Nielsen &
HØRT v. Nadja Engholt Kaspersen og Julie Thalund

Opdragsgiver: Områdefornyelse: Nordre Fasanvej Kvarteret, Frederiksberg Kommune

UDFORDRINGEN:

Samlingerne i maj står i den sociale innovations tegn, og denne gang handler det om at lave et byrumskoncept, der inkluderer både beboere og socialt udsatte brugere i brugen af en lommepark på Frederiksberg.

Områdefornyelsen, Nordre Fasanvej Kvarteret har gang i udviklingen af mange byrumprojekter – både i form af fysiske forbedringer og sociale koncepter. Området omkring Bispeengbuen befinder sig i denne forbindelse lige nu i en art alle- og ingenmandsland, fordi området ligger på en kommunegrænse, og fordi den fysiske indretning af området måske skal ændres i den nærmeste fremtid pga. klimatilpasninger.

Der ligger imidlertid en lille lommepark lige ved siden af Buen, som stort set ikke benyttes af de omkringboende – og det vil Frederiksberg Kommune gerne lave om på.

Derfor mødtes eleverne med chef for områdefornyelsen, Brian Westerheim, en regnvåd tirsdag ude under Buen, for at blive introduceret til problemstillingen og med egne øjne og ører registrere, hvori udfordringerne med brugen af parken lå.

Godt ledt på vej af en introduktion til byrumsudvikling og inddragelsesprocesser af Spektrum Arkitekter tog eleverne så på feltarbejde, for at møde beboere, forbipasserende og brugere og finde frem til udfordringer og potentialer for lommeparken.

Som en del af feltarbejdet tog eleverne også ud til andre områder på Frederiksberg og i København, for at hente inspiration og sammenligningsgrundlag. I denne forbindelse besøgte de blandt andet Blågårdsgade, hvor organisationen HØRT fortalte om, hvordan de er gået til byrumsudviklingen fra en diskursiv vinkel, og med personlige lokale historier forsøger at påvirke et kvarters ry.

LØSNINGERNE:

Onsdag d. 6. maj blev indsigter fra feltarbejdet udviklet til konkrete problemstillinger og tilhørende løsningsforslag, da alle grupperne præsenterede deres bud på et koncept, der kunne øge engagementet i og brugen af parken for projektchef, Brian Westerheim.

Der var forslag om bl.a. tilbagevendende sportsturneringer med måltavle i parken, pop-up caféer i forbindelse med loppemarkeder under Buen, afstemning om projekter for forbipasserende, grillaftner og byhaver, zen-park med lokale historier laserskåret ind i en lille sti, kollektive byggeevents, historiefortælling, sociale balancebænke m.m.

UD OVER RAMPEN:

MorgenDAC

Samtidig med CIEC’s fokus på social innovation og byrum har Dansk Arkitektur Center haft fokus på fællesskaber og byrum med udstillingen og arrangementsrækken “Fællesskab din by”.

#faellesskabdinby #cocreateyourcity

I den forbindelse var CIEC inviteret til MorgenDAC sammen med GivRum og V!GØR, for at fortælle om, hvordan vi arbejder med samskabelse og innovation i byen, og for at 4 udvalgte elever kunne fortælle om, hvilke indsigter de har fået ved at tage på feltarbejde blandt byens beboere, og hvordan de bruger kompetencer og erfaringer fra undervisningen på CIEC til at “fællesskabe” i skole og fritid.

Du kan læse om MorgenDAC-arrangementet her og høre elevernes fortællinger på CIEC’s vimeokanal