CIEC er en inkubator for viden og erfaringer på innovationsområdet.

Videncentret på Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre er en art formidlende og pædagogisk kraftcenter, der er etableret med henblik på at bidrage til at rykke det innovationsdidaktiske felt fremad i Danmark. Videncentret sikrer videndeling og varetager generel didaktisk vejledning i relation til innovationsundervisning og opøvelse af innovative og entreprenørielle kompetencer hos lærere og elever på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og folkeskoler.