Innovationstest

Posted · Add Comment
Personlig Innovationstest

Gå direkte til innovationstesten her

I denne test arbejder vi med 5 kompetencer:

Navigation

Personens evne til at omstille sig og at være i besiddelse af en omverdensforståelse, herunder forståelse af kontekst og kultur i en given sammenhæng. Problemforståelse – eleven kan identificere og forstå problemet. På denne baggrund kan personen komme fra A til B.

Handling

Personens kompetence til at handle på problemstillinger, handleparathed – eleven kan sætte sig selv og andre i spil.

Samarbejde

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og i gruppesammenhæng som en medlevende person, der tager ansvar. Personen er rummelig overfor de andre gruppen og kan påtage sig forskellige roller.

Kreativitet

Evnen til at få ideer, se og skabe muligheder samt evnen og lysten til problemløsning. Personen er åben overfor mangfoldige/alternative ideer.

Formidling

Evnen til at formidle stoffet i en passende form til en given målgruppe.

Hvorfor skal jeg tage denne test ?

Testen giver et billede af, hvordan du placerer dig i forhold til de fem innovationskompetencer. Den giver dig desuden et billede af dine styrker og svagheder, så du kan bruge testen til at se, om der er nogle af de innovative kompetencer, du skal arbejde på at forbedre. Du kan også bruge testen til at se, om du har kompetencer, hvor du skal udvikle dig. Her vil det være passende at samarbejde med personer, som er stærke i netop de kompetencer, hvor du skal udvikle dig.

Gå direkte til innovationstesten her